Uchwała Nr X/73/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr X/73/15.PDF