Zestawienie z wynikami głosowania - Pezydent RP 2015 (II tura)



Zestawienie wyników głosowania na terenie Gminy Mosina z podziałem na obwody
(II tura).pdf