Zarządzenie nr BR.00501.120.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.00501.120.2015.PDF