Zarządzenie nr BR.00501.131.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr BR.00501.131.2015.PDF