Uchwała Nr XV/95/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr XV/95/15.PDF