Zarządzenie nr OP.00501.144.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.144.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.