Zarządzenie Nr IN.00501.167.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarząd

Zarządzenie Nr IN.00501.167.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje: 
§1
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Mieczewie - ul. Szeroka 3, odwołuje się, Panią Ewelinę Waligórską. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§2
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Klubie Rolnika w Sowinkach 1C, odwołuje się Panią Klaudię Kołodziejczak. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji
§ 3
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie - ul. Powstańców Wlkp. 1, odwołuje się Panią Iwonę Kołda. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§ 4
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie - ul. Sowiniecka 75, odwołuje się Pana Dariusza Madeja. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.