Zarządzenie Nr IN.00501.168.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum

Zarządzenie Nr IN.00501.168.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje: 
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nazwisko i Imię
Miejsce zamieszkania
6.
Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo
tel. 517-796-506
1.   Honorata Przybylska
Krajkowo
7.
Klub Rolnika
Sowinki 1C
tel. 530-017-261
1.   Magdalena Rembalska
Mosina
18.
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina
tel. 618-132-230
1.   Zofia Michalak
Krosinko
20.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
tel. 618-136-717
1.   Małgorzata Śliwińska
Czempiń