Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 28.09.2015 r.

Protokół.pdf