Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie w dniu 1.09.2015 r.

Protokół.pdf