Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 7.09.2015 r.

Protokół.pdf