Zarządzenie Nr IN.00501.187.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senat

Zarządzenie Nr IN.00501.187.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 oraz 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
§1. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Czapurach - ul. Poznańska 78, odwołuje się, Panią Elżbietę Biesiada. Powodem odwołania jest powołanie w skład OKW nr 14 z ramienia KW PSL.
§2. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Czapurach - ul. Poznańska 78, odwołuje się, Panią Sylwię Dera. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§3. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czapurach - ul. Poznańska 78, odwołuje się, Panią Martę Pazgrat. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§4. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Mosińskim Ośrodku Kultury - ul. Dworcowa 4, odwołuje się, Pana Mariusza Plewczyńskiego. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.