Zarządzenie Nr IN.00501.188.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej P

Zarządzenie Nr IN.00501.188.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nazwisko i Imię
Miejsce zamieszkania
1.
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
1.   Elżbieta Kunaj
Mosina
1.
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
2.   Joanna Sobolewska
Krosno
2.
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
3.   Michał Wosiński
Mosina
17.
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. 618-132-909
4.   Joanna Wojciechowska
Mosina