Uchwała Nr XXI/146/15 w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXI/146/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 24/1411/2015 z dnia 2.12.2015 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały)