Uchwała Nr XXI/150/15 zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą Zakł

Uchwała Nr XXI/150/15.PDF