Zarządzenie nr MK.00501.203.2015.AW z dnia 24.11.2015 r.