Zarządzenie Nr MK.00501.214.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie oddania lokali użytkowych w najem w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr MK.00501.214.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie oddania lokali użytkowych w najem w drodze bezprzetargowej