Uchwała Nr XXIV/175/15 zmieniająca Uchwałę Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXIV/175/15.PDF