Uchwała Nr XXIV/179/15 w sprawie przekazania skargi Tadeusza Vogta z dnia 8 grudnia 2015 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXIV/179/15.PDF