Uchwała Nr XXV/181/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr XXV/181/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 3/295/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. stwierdziło, że niniejsza uchwała podjęta została z naruszeniem przepisów powołanych w treści uzasadnienia i uznała, iż naruszenie prawa ma charakter nieistotny)