Uchwała Nr XXVI/188/16 zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla różnego rodzaju przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicz

Uchwała Nr XXVI/188/16.pdf