Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mosina

Uchwała Nr XXVI/189/16.pdf