Uchwała Nr XXVI/199/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 13 stycznia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVI/199/16.pdf