Zarządzenie Nr 00501.51a.2015 r. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy

Zarządzenie Nr 00501.51a.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2015 r.
 
w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.