Zarządzenie Nr 00501.213.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie

Zarządzenie NR 00501.213.2015
Burmistrz Gmina Mosina
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie.