Uchwała Nr XXXIII/261/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/261/16.PDF