Zarządzenie Nr BG.00501.67.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do pro

Zarządzenie Nr BG.00501.67.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.