Uchwała Nr LVII/646/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek

Uchwała Nr LVII/646/17 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/646/17.jpg
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.pdf