Zarządzenie Nr IK. 00501.137.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.137.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków  na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulic na terenie Gminy Mosina - część I - Wykonanie dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Jabłkowej, Łąkowej i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina"