Uchwała Nr LX/709/17 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr LX/709/17.pdf
Uchwała RIO w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 7.pdf