Uchwała Nr LXII/723/18 dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gm

Uchwała Nr LXII/723/18.pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały.pdf