Uchwała Nr LXII/726/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach

Uchwała Nr LXII/726/18.pdf