Uchwała Nr LXII/727/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie

Uchwała Nr LXII/727/18.pdf