Zarządzenie Nr GG.0050.105.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Derenio

Zarządzenie Nr GG.0050.105.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Dereniowa - Czereśniowa