Zarządzenie Nr GG.0050.130.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Żeromskiego

Zarządzenie Nr GG.0050.130.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Mosinie przy ul. Żeromskiego