Zarządzenie Nr GG.0050.166.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

Zarządzenie Nr GG.0050.166.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej