Uchwała Nr V/27/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 149/5 i 150/9, obręb Krosinko

Uchwała Nr V/27/19.pdf