Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr GG.0050.124.2018.pdf