Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - OFERTA PODSTAWOWA
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz oferty - OFERA WARIANTOWA
Załączniki nr 2 do 6 i 11 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ  - Projekt umowy
Załączniki do umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - wariant I - Przedmiar
Załącznik nr 8a do SIWZ - wariant II - Przedmiar
Załącznik nr 9 do SIWZ - wariant I - SSTWiOR
Załącznik nr 9a do SIWZ - wariant II - SSTWiOR
Załącznik nr 10 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 cz. 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa