UCHWAŁA NR XLVI/400/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Babkach

UCHWAŁA NR XLVI/400/21.pdf