UCHWAŁA NR XLVI/402/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mosina prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Mosinie

UCHWAŁA NR XLVI/402/21.pdf