UCHWAŁA NR XLVI/408/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego część wsi Daszewice

UCHWAŁA NR XLVI/408/21.pdf