Nabory ogłoszone do VI.2022


Oferowane stanowisko
Data ogłoszenia
Termin składania dokumentów
Przebieg naboru
Jednostka/Komórka
Stanowisko ds. inwestycji gminnych
(zastępstwo)

Urząd Miejski
w Mosinie
28 stycznia 2022 r. 10 lutego 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski
w Mosinie
28 stycznia 2022 r. 10 lutego 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania drogami
(na zastępstwo)

Urząd Miejski
w Mosinie
28 stycznia 2022 r. 10 lutego 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wyniki naboru
Stanowisko ds. organizacyjnych

Urząd Miejski
w Mosinie
31 stycznia 2022 r. 15 lutego 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wyniki naboru
Stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji

Urząd Miejski
w Mosinie
18 lutego 2022 r. 1 marca 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko ds. inwestycji gminnych
(zastępstwo)

Urząd Miejski
w Mosinie
18 lutego 2022 r. 3 marca 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski
w Mosinie
18 lutego 2022 r. 3 marca 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi
(2 etaty)

Urząd Miejski
w Mosinie
24 lutego 2022 r. 10 marca 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. kadr

Urząd Miejski
w Mosinie
1 marca 2022 r. 14 marca 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski
w Mosinie
21 marca 2022 r. 4 kwietnia 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski
w Mosinie
21 marca 2022 r. 4 kwietnia 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi
(2 etaty)

Urząd Miejski
w Mosinie
31 marca 2022 r. 15 kwietnia 2022 r. - Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi
(2 etaty)

Urząd Miejski
w Mosinie
25 kwietnia 2022 r. 9 maja 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia) (PDF, 160 KB)

Stanowisko głównego księgowego

Przedszkole nr 4
w Mosinie
25 kwietnia 2022 r. 6 maja 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenia.pdf
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (PDF, 120 KB)

Stanowisko księgowego
Przedszkole nr 4
w Mosinie
25 kwietnia 2022 r. 6 maja 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenia.pdf
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (PDF, 100 KB)

Stanowisko głównego księgowego

Przedszkole nr 2
w Mosinie
(istnieje możliwość połączenia etatów z Przedszkolem nr 4 w Mosinie)
25 kwietnia 2022 r. 6 maja 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenia.pdf

- Wynik naboru (PDF, 100 KB)

Stanowisko księgowego
Przedszkole nr 2
w Mosinie
(istnieje możliwość połączenia etatów z Przedszkolem nr 4 w Mosinie)
25 kwietnia 2022 r. 6 maja 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenia.pdf

- Wynik naboru (PDF, 140 KB)

Stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji

Urząd Miejski
w Mosinie
17 maja 2022 r. 30 maja 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze (PDF, 170 KB)
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (PDF, 171 KB)

Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski
w Mosinie
26 maja 2022 r. 10 czerwca 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze (PDF, 220 KB)
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia) (PDF, 120 KB)

Stanowisko ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski
w Mosinie
6 czerwca 2022 r. 17 czerwca 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze
(PDF, 170 KB)

- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (PDF, 135 KB)

Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski
w Mosinie
28 czerwca 2022 r. 15 lipca 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze (PDF, 170 KB)
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia) (PDF, 121 KB)

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Urząd Miejski
w Mosinie
28 czerwca 2022 r. 15 lipca 2022 r.

- Ogłoszenie o naborze (PDF, 170 KB)
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia) PDF, 121 KB)

 
UWAGA: Jeżeli do danego ogłoszenia nie wprowadzono indywidualnych wzorów dokumentów, można korzystać z uniwersalnych formularzy dostępnych w zakładce
"Wymagane dokumenty"