Uchwała nr XLIX/381/05 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LI/399/05 z dnia 15.12.2005 r. dokonała zmian w niniejszej uchwale)

Uchwała nr XLIX/381/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.pdf