Uchwała Nr XIV/80/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krajkowo

Uchwała Nr XIV80/11.PDF