Uchwała Nr XXV/173/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna

Uchwała Nr XXV/173/12.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/173/12.JPG
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/173/12.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/173/12.PDF