Uchwała Nr XXV/174/12 dotycząca sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: S

Uchwała Nr XXV/174/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/12.JPG