Uchwała Nr XXVI/190/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodnich terenów wsi Czapury

Uchwała Nr XXVI/190/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/190/12.PDF