Uchwała Nr XXVI/191/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej

Uchwała Nr XXVI/191/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/191/12.PDF