Uchwała Nr XXXV/243/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo

Uchwała Nr XXXV/243/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/243/12.PNG